Bulgarian Dutch English French Italian Russian Spanish

Спортни лъвчета - 2008-2016

  • 25 телевизионни репортажи
  • 40 публикации в пресата
  • 45 радио репортажа
  •  Участници – 7 – 16 години
  • над 1500 участника и зрители на издание
  • 13 вида спорт
Copyright © 2016. All Rights Reserved.