Bulgarian Dutch English French Italian Russian Spanish

Услуги

Организация на спортни събития 

 • Корпоративни турнири - за служители и / или клиенти 
 • Спортен календар - федерации и клубове 
 • Управление на спортни събития 
 • Тиймбилдинг 
 • Логистика - изграждане на временни спортни съоръжения, озвучаване и транспорт 
 • Брандинг 

 

Спонсорски програми

 • Разработване 
 • Управление 
 • Контрол 

 

Връзка с обществени и спортни организации 

 • Организация на съвместни дейности 
 • Спортни звезди
 • Промоции 
 • Церемонии 

 

Спортен PR 

 • Пресконференции 
 • Медийни партньорства 
 • Медия мониторинг 
Copyright © 2016. All Rights Reserved.